Use takov in a sentence

Takov

Synonyms

Legal,

"Takov" in Example Sentences

1. Tomá² Brychcín n ej s vyhlazov an je reprezentativn p r klad takov eho vylep sen . the words in a sentence can usually be reordered in : 2. Distributional Semantics in Language Modeling. nˇ ejˇ s ´ ı vyhlazov´ an´ ı je reprezentativn ´ ı pˇ r ´ ıklad takov the words in a sentence can usually be reordered in sev : 3. 5.
2. Connectives are bound to a certain position in a sentence, wherea s others can move (to a certain extent). In some of the tested. 12. S tímto výkonem byla zaslou: 3. takov hodnocen by si podle provozovatel kemp a koupali zat m zaslou ilo leto n po as . To jim p sob velk ztr ty.
3. Translations of the phrase JSEM TAKOVÝ BLBEC from czech to english and examples of the use of "JSEM TAKOVÝ BLBEC" in a sentence with their translations: Jsem takový blbec byl jsem tak nadšený,
4. Translations of the phrase TAKOVÝCH BOLESTECH from czech to english and examples of the use of "TAKOVÝCH BOLESTECH" in a sentence with their translations: málo času a je v takových bolestech .
5. 8 661 просмотров. 01:44. Potkan Jako Domácí Mazlíček. Potkan Domaci Inklinuje k obezit, proto by se neml pekrmovat. Je dleit zde znovu vypchnout, e jeek je jako mazlek pomrn mlad, co znamen, e veterinrn pe u nich jet nen na takov rovni jako u bnjch mazlk, co by ml budouc majitel brt v potaz. Obsah filmu Domácí mazlíček.
6. T icetikorunov poplatek plat jen ten, kdo chce. Uk zalo se, e takov ch pacient je po d hodn . Finan n krize? Na j dle a pit zat m ne et me Jak pak krize, dobr j dlo a pit si dop ejeme stejn jako d ve a stejn tak zajdeme do obl ben hosp dky na pivo.
7. takov nbytek bude na jedinm mst na svt. Nedlnou soust vybaven interiru je koupelnov nbytek. Vyrbme koupelnov nbytek na mru, koupelnov skky a veker nbytek do koupelny na zakzku. Zakzkov nbytek na mru, Praha Zakzkov nbytek na mru Zakzkov nbytek na mru, kuchyn, obvac pokoje, dtsk pokoje, lonice. Kvalitn koupelnov nbytek na zakzku My pro Vs takov

Recently Searched

  › Takov
  › Cadres [ˈkadrē, ˈkädrē, ˈkadˌrā, ˈkädˌrā]
  › Mugabe
  › Trajectory [trəˈjekt(ə)rē]
  › Frothingof
  › Muffverb [məf]
  › Incenseless
  › Antedate [ˈan(t)iˌdāt]
  › Retrospect [ˈretrəˌspekt]
  › Muffs [məf]
  › Hyenalike [ˈärdwo͝olf]
  › Muffles [ˈməfəl]
  › Unifications [ˌyo͞onəfəˈkāSH(ə)n]
  › Middlemanism [ˈmidlˌman]
  › Pint [pīnt]
  › Durationally
  › Muffit [ˈtəfət]
  › Septal [ˈseptl]
  › Anklebones
  › Muffins [ˈməfən]
  › Doffing [däf, dôf]
  › Bozos [ˈbōzō]