Use splatit in a sentence

Word suggestions (1): Split

Splatit

[split]

VERB

NOUN

DEFINITION

Synonyms

break, chop, cut, hew, lop, cleave, snap, crack, bust, fracture,

"Splatit" in Example Sentences

1. 1. splatit [split] VERB. splits (third person present) · splitting (present participle) - break or cause to break forcibly into parts, especially into halves or along the grain. - (with reference to a group of people) divide into two or more groups.: 2. Use splatit in a sentence, splatit meaning?, splatit definition, how to use splatit in a sentence, use splatit in a sentence with examples: 8.
2. Use splatit in a sentence, splatit meaning?, splatit definition, how to use splatit in a sentence, use splatit in a sentence with examples: 8. The egg went "splat" into the pan. His shoe hit the wet ground with a splat. 9. 3. Translations of the phrase MOHL splatit from czech to english: vím jak bys mi to mohl splatit. 4. 8.
3. Translations of the phrase MOHL splatit from czech to english: vím jak bys mi to mohl splatit .
4. Translations of the phrase NEMOHL JE from czech to english: Nemohl je splatit. English Norwegian Russian Spanish French Indonesian Swedish English . Español Français
5. Aby společnosti mohly být zařazeny do programu, musely být schopny splatit 20 procent svých splatných dluhopisů; normalizovat provozní činnosti prostřednictvím záchranného plánu; mít úvěrový rating pod A, ale vyšší než BB, a souhlasit s jakoukoli změnou ve většinovém akciovém portfoliu požadovanou jejich

Recently Searched

  › Splatit [split]
  › Ingin
  › Idlers [ˈīdlər]
  › Detest [dəˈtest]
  › Scantlings [ˈskan(t)liNG]
  › Lawns [lôn]
  › Rewinders
  › Screwing [skro͞o]
  › Eyeballs [ˈīˌbôl]
  › Novaturient
  › Unexceptionable [ˌənəkˈsepSH(ə)nəb(ə)l]
  › Burials [ˈberēəl]
  › Sott [sät]
  › Spruce [spro͞os]
  › Adages [ˈadij]
  › Mudguard [ˈmədˌɡärd]
  › Stable [ˈstābəl]
  › Incredible [inˈkredəb(ə)l]
  › Mien [mēn]
  › Worryguts [ˈwərēˌɡəts]
  › Brimstone [ˈbrimˌstōn]
  › Becomingly [bəˈkəmiNGlē]
  › Sestina [seˈstēnə]
  › Squalor [ˈskwälər]