Use Slopats In A Sentence

Word suggestions (1): Slopes

Slopats

[spat]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈwəndər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [ˈn(y)o͞otrēənt]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Slopats"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Disturbance 2. Quarrel 3. Scuffle 4. Brawl 5. Affray 6. Tussle 7. Melee 8. Fight 9. Clash 10. Skirmish 11. Brouhaha 12. Riot 13. Uproar 14. Commotion 15. Argument 16. Altercation 17. Tiff 18. Dispute 19. Disagreement 20. Row ...21. Wrangle 22. Squabble 23. Rumpus 24. Donnybrook 25. Shindig 26. Shindy 27. Scrap 28. Ruckus 29. Ruction 30. Fisticuffs 31. Bunfight 32. Ruck 33. Afters 34. Rhubarb 35. Broil 36. Miff 37. Quarrel 38. Disagree 39. Row 40. Squabble 41. Bicker 42. Fight 43. Wrangle 44. Dispute 45. Feud 46. Dissent 47. Clash 48. Differ 49. Scrap 50. Argufy 51. Altercate 52. Wikipedia See more »
1. Example sentences with "slopats", translation memory. add example. sv Utan hinder av punkt 2 kan en importör begära återbetalning av tull som tagits ut, om det framkommer att den dumpningsmarginal som ligger till grund för den erlagda tullen har slopats eller: 2. Use this simple formula to say how you get to places. 3.
2. slopats translation in Swedish-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. 6. Slopa [slopade|har slopat] {verb} volume_up. slopa (also: It is untrue that they cannot abolish tax on fuel for personal use.
3. slopats translation in Swedish-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
4. Swedish Då de tullstationerna har avskaffats vid de inre gränserna och då handelsvarornas följesedel också har slopats blir kontrollerna mycket svåra att utföra.
5. Konsekvenser av att revisionsplikten slopats kan leda till att intressenter inte förlitar sig på bolaget. Det kan skada både bolag och intressenter att förtroendet för små aktiebolag minskar som en följd av att det inte längre finns ett krav på revisor. There are pros for companies that are not obligated to use an auditor, where
6. The initiative is aimed at improving the supervision of the acquisition and use of primates for test purposes in laboratories. Minimiåldern för förvärvande av rättigheter till företagspension har helt och hållet slopats.
7. Allt onödigt förpackningsmaterial har slopats. Vi har försökt att göra det enkelt att dela upp förpackningen i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (stötdämpande), och polyeten (påsar, skyddsfolie). Ditt system består av material som kan återanvändas om det demonteras av ett företag specialiserat på detta. Ge akt
8. Hembesök hos 75-79 åringar har slopats. Fältgruppen har skrotats, stadsområdet står nu utan offensivt trygghetsarbete till unga efter kontorstid. Yes, but you can't divide people into polarized voting blocks unless you use a meaningless tool like racism to convert every issue into black and white (or brown and white, as the case may be).
9. Att bara tillåta utfodring av vildsvin vid skjutåtlar och införa tvångsjakt på vildsvin har slopats i slutversionen av Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin som kom idag. Men att jakten blir hårdare kvarstår. Främst årsungar och ensamma suggor och gyltor ska skjutas bort när de lokala förvaltningsplanerna verkställs. I övrigt kan vargarna spela en roll för att…
10. Amorteringskravet har temporärt slopats och vad händer med detta framåt. Lyssna in! Users who like Bostadsmarknden efter Corona - Sparpodden 351; Users who reposted Bostadsmarknden efter Corona - Sparpodden 351 With your consent, we would like to use cookies and similar technologies to enhance your experience with our service, for
11. Minimiåldern för förvärvande av rättigheter till företagspension har helt och hållet slopats. The central idea is therefore to reinforce the consumer's position in any negotiations to purchase rights of use. Swedish Välkomnade inte kommunistpartiet, som Wurtz tillhör, på den tiden Stalins
12. Slopats. mer . stemming. Exempel meningar med "slopa", översättning minne. where frontiers previously created obstacles and made the joint use of facilities difficult, whether for infrastructural, social or simply interpersonal reasons, dismantling such frontiers.
13. Tidigare anslag för oförutsedda behov har slopats. Budget 2019 samt ram 2020-2021 2019 Svedala kommun, 233 80 Svedala, Tfn 040-626 80 00, Fax 040-40 24 60, [email protected]

Recently Searched

  › Byworde [ˈbīˌwərd]

  › Mistedes [ˈmistris]

  › Hegirae [ˈhejərə]

  › Policer [pəˈlēs]

  › Adventni [ˈadˌvent]

  › Fortitiude [ˈfôrdəˌt(y)o͞od]

  › Audac [ôˈdasədē]

  › Focaccia [fōˈkäCH(ē)ə]

  › Spondylitis [ˌspändəˈlīdəs]

  › Pillarse [ˈpilər]

  › Fresherners [ˈfreSHənər]

  › Healerly [ˈeldərlē]

  › Unpleasanter [ˌənˈplezənt]

  › Flungs [ləNG]

  › Adorement [əˈdôrnmənt]

  › Convelesenceable [ˌkänvəˈlesəns]

  › Pentachlorophenol [ˌpen(t)əˌklôrəˈfēnäl]

  › Lassocv [ˈlasō, laˈso͞o]

  › Slovens [ˈsləvən]

  › Senseiis [ˈsenˌsā, senˈsā]

  › Magistrateor [ˈmajəˌstrāt]

  › Indexical [inˈdeksək(ə)l]

  › Whumpy [(h)wəmp]

  › Theseus [ˈTHēsēəs]