Use Slopat In A Sentence

Word suggestions (3): Spat, Sloped, Slopes

Slopat

[slōp]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈwəndər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [ˈn(y)o͞otrēənt]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Slopat"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Gradient 2. Incline 3. Angle 4. Slant 5. Inclination 6. Pitch 7. Decline 8. Ascent 9. Declivity 10. Acclivity 11. Rise 12. Fall 13. Downward 14. Upward 15. Downslope 16. Upslope 17. Ramp 18. Rake 19. Tilt 20. Tip ...21. Dip 22. Camber 23. Cant 24. Bevel 25. Grade 26. Downgrade 27. Upgrade 28. Hill 29. Hillside 30. Hillock 31. Bank 32. Rise 33. Escarpment 34. Scarp 35. Brae 36. Glacis 37. Versant 38. Bajada 39. Piedmont 40. Steep 41. Piste 42. Run 43. Track 44. Trail 45. Slant 46. Incline 47. Tilt 48. Decline 49. Descend 50. Sink 51. Shelve 52. Lean 53. Dip 54. Rise 55. Ascend 56. Climb 57. Slanting 58. Slanted 59. Slantwise 60. Oblique 61. Leaning 62. Inclining 63. Inclined 64. Angled 65. Cambered 66. Canted 67. Askew 68. Skew 69. Lopsided 70. Crooked 71. Tilting 72. Tilted 73. Dipping 74. Squint 75. Declivitous 76. Acclivitous 77. Level 78. Straight 79. Legal See more »
1. Use this simple formula to say how you get to places. You don’t need to Voy + en + VEHICLE use “el” or “la” with the vehicle word. Voy en coche. = I go by car. uan slopat e) un ebros an envelope a postbox. c) nu nuzób the address a stamp . 2 Here are some phrases from informal letters, but some of the words are missing.
2. Slopa [slopade|har slopat] {verb} volume_up. slopa (also: It is untrue that they cannot abolish tax on fuel for personal use. 2. Example sentences with "slopats", translation memory. add example. sv Utan hinder av punkt 2 kan en importör begära återbetalning av tull som tagits ut, om det framkommer att den dumpningsmarginal som ligger till
3. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Swedish [] Verb []. slopat. supine of slopa.
4. You can use this word list to cheat word games. soplta sopalt sopatl soptla soptal soalpt soaltp soaplt soaptl soatlp soatpl sotlpa sotlap sotpla sotpal sotalp sotapl slopat slopta sloapt sloatp slotpa slotap slpoat slpota slpaot slpato slptoa slptao slaopt slaotp slapot slapto slatop slatpo sltopa sltoap sltpoa sltpao sltaop sltapo spolat
5. Slopa [slopade|har slopat] {verb} It is untrue that they cannot abolish tax on fuel for personal use. Swedish Detta är ännu ett viktigt skäl att slopa de nu gällande bestämmelserna. more_vert. open_in_new Link to source ; warning Request revision : 2.
6. Slopats translation in Swedish-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
7. Slopa [slopade|har slopat] {verb} volume_up. slopa (also: It is untrue that they cannot abolish tax on fuel for personal use. Swedish Detta är ännu ett viktigt skäl att slopa de nu gällande bestämmelserna. more_vert. open_in_new Link to source
8. Slopat. slopats. mer . stemming. Exempel meningar med "slopa", översättning minne. where frontiers previously created obstacles and made the joint use of facilities difficult, whether for infrastructural, social or simply interpersonal reasons, dismantling such frontiers.
9. Slopad karensdag Den 11/3 beslutade regeringen om slopat karensavdrag pga utbredningen av Coronaviruset, vilket eventuellt kommer medföra förändrad hantering för löneberäkningen i april. I skrivande stund har vi ej mer information att lämna, men vi kommer fortlöpande att lägga ut information i vår
10. Synonyms: 1.Feedback 2. Legal: 1. 1. Slopade. slopades. slopande abolition. slopar. slopas. slopat. more . stemming.Example sentences with "slopats", translation memory. add example. sv Utan hinder av punkt 2 kan en importör begära återbetalning av tull som tagits ut, om det framkommer att den dumpningsmarginal som ligger till grund för den erlagda tullen har slopats eller: 2.
11. Slopa (present slopar, preterite slopade, supine slopat, imperative slopa) to skip, to remove from inventory; Conjugation . Conjugation of slopa (weak) Active Passive Infinitive slopa: slopas: Supine slopat: slopats: Imperative slopa — Present Past Present Past Indicative slopar: slopade: slopas: slopades: Indicative plural 1: slopa: slopade

Recently Searched

  › Byworde [ˈbīˌwərd]

  › Mistedes [ˈmistris]

  › Hegirae [ˈhejərə]

  › Policer [pəˈlēs]

  › Adventni [ˈadˌvent]

  › Fortitiude [ˈfôrdəˌt(y)o͞od]

  › Audac [ôˈdasədē]

  › Focaccia [fōˈkäCH(ē)ə]

  › Spondylitis [ˌspändəˈlīdəs]

  › Pillarse [ˈpilər]

  › Fresherners [ˈfreSHənər]

  › Healerly [ˈeldərlē]

  › Unpleasanter [ˌənˈplezənt]

  › Flungs [ləNG]

  › Adorement [əˈdôrnmənt]

  › Convelesenceable [ˌkänvəˈlesəns]

  › Pentachlorophenol [ˌpen(t)əˌklôrəˈfēnäl]

  › Lassocv [ˈlasō, laˈso͞o]

  › Slovens [ˈsləvən]

  › Senseiis [ˈsenˌsā, senˈsā]

  › Magistrateor [ˈmajəˌstrāt]

  › Indexical [inˈdeksək(ə)l]

  › Whumpy [(h)wəmp]

  › Theseus [ˈTHēsēəs]