Use Quislingene in a sentence

Post Your Comments?

See also: Quislingism Quislings Quisling Quise Quisp Quisby Quist Quiste Quisiera Quisitive Quisquous Quisquilian Quisquilloso Quis Quistes

1. «Kan disse unggutter i nogen år bli innpodet med det syn som Quislingene hevder » (Oscar Torp).

Quislingene

2. Men tilbake til de 12 "Quislingene" som var fanget og nå ble transportert over til England mot sin vilje

Quot, Quislingene

3. I tillegg til de tallrike «Quislingene» som var anklaget for landsforræderi, ble også de norske vaktene satt under tiltale

Quislingene

4. Det hadde sin motpol i de som hadde sveket dette erfarte fellesskapet, “Quislingene

Quislingene

5. Dette bilde er tatt under en av de ”anti-jøssing-demonstrasjoner” som Quislingene med tyskernes støtte arrangerte flere av i løpet av 1941 – den gangen da tyskerne fremdeles trodde det skulle være mulig å snu stemningen i Norge til fordel for den tyske politikken

Quislingene

6. Folgende arrestasjoner blant Quislingene i distriktet: teen i Honefoss

Quislingene

7. Bakgrunnen var at Anker fryktet at det ville skape misstemning og det ville bli lett for Quislingene .

Quislingene

8. «La bare Quislingene komme» 207 Vinteren 1933: Vente-og-sjå 208 Våren 1933: Indre uro og stemningsomslag 210 Mai: Nye forhandlingar 213 Juni: Pengar og politikk 215 Juli: Avtale 218 August: Endeleg avklaring 224 Notar 225 VI Val og politikk 12 Stortingsvalet 1933 230 Motstand mot samrøre 232 Nasjonal Samling og Bygdefolket .234

Quislingene

9. Inne i zip-filen finner du en mappe som heter “wordpress”, så foreligger en tilsvarende situasjon som da Milorg myrdet nøkkelpersoner blant Quislingene

Quislingene

10. Den sædvanlige dumhed og eller korruption med højtlønnede direktørstillinger, bestyrelsesposter og guldrandede aktieoptioner til Quislingene ? Og hvorfor er historien ikke på alle forsider? Torben K L Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Torben Skov, Helene Kristensen, Vibeke Hansen, Ejvind Larsen og Marianne Stockmarr anbefalede denne

Quislingene

11. Aktuelle meningsmålinger viser, at de, der ønsker at bevare deres uafhængighed, er næsten dobbelt så mange som euro-Quislingene og de eurofile

Quislingene

12. Hvis det virkelig forholder sig, som teksten fortæller, er Breivik et monster,der i sin abnorme tankegang går vore fjenders ærinde - både de indtrængende og alle Quislingene af enhver slags

Quislingene

13. Brian of London med et budskab til Quislingene i toppen af det britiske samfund: Fatter I ikke hvad der sker i den britiske hær? 17

Quislingene

14. Men nå kan en bruke mangel på munnbind og tilhørende intelligens som unnskyldning for å jage vekk disse juleferie Quislingene

Quislingene

15. Døde Harald Knudsen etter såkalte forhør hos Quislingene Kirsebom og Oppegaard ved Hamar Kretsfengsel

Quislingene

16. Se også Jewish association accuses muslims of ‘rejoicing’ as Notre Dame burned, Pierre Cassen: “Jeg anklager alle Quislingene for kirkeangreb” – 12 French churches attacked before Notre Dame inferno – Why Were Authorities so Quick to Rule out Arson in the Notre Dame Conflagration? og Pakistani Migrant Faces Trial for Smashing

Quislingene, Quick

17. Dette bilde er tatt under en av de «anti-jøssing-demonstrasjoner» som Quislingene med tyskernes støtte arrangerte flere av i løpet av 1941 – den gangen da tyskerne fremdeles trodde det skulle være mulig å snu stemningen i Norge til fordel for den tyske politikken.

Quislingene

18. Larsen, Arne Jørgensen oa, emne: historie og samfund, Hermed en norske bog om modstandskanpen hos kommunister 1940-45 i Norgen ved Død over de tyske okkupanter (og deres femte kolonne Quislingene!) af Birger Bakken, Reidar T

Quislingene

19. Brian of London med et budskab til Quislingene i toppen af det britiske samfund: Fatter I ikke hvad der sker i den britiske hær? 1 Kommentar Knud Madsen

Quislingene

20. For det har disse Quislingene sagt er helt greit

Quislingene

21. Med de rigtige politikere ved roret, ikke Quislingene, så fik vi omsider svaret

Quislingene

22. Lad os håbe, at vi får en borgerkrig og et efterfølgende opgør med alle Quislingene

Quislingene

23. Larsen, Arne Jørgensen oa, emne: historie og samfund, Hermed en norske bog om modstandskanpen hos kommunister 1940-45 i Norgen ved Død over de tyske okkupanter (og deres femte kolonne Quislingene!) af Birger Bakken, Reidar T

Quislingene

24. Nok er nok synes disse Quislingene på tinget (det norske storting)

Quislingene

25. @ hegestorhaug Aftenpostens billedtekst: Basert på ditt utsagn: "Det startet på samme sted som der Quislingene på 30-tallet samlet …

Quot, Quislingene

Please leave your comments here:

Dictionary

QUISLINGENE [ˈkwizliNG]

NOUN
quisling (noun) · quislings (plural noun)

  • a traitor who collaborates with an enemy force occupying their country.
Synonyms: collaborator . fraternizer . colluder . sympathizer . traitor . turncoat . betrayer . informer . back-stabber . double-crosser . double-dealer . renegade . defector . deserter . apostate . judas . fifth columnist .

Frequently Asked Questions

What does Quisling mean?

SEE SYNONYMS FOR quisling ON THESAURUS.COM. a person who betrays his or her own country by aiding an invading enemy, often serving later in a puppet government; fifth columnist.

What does Quisling, Vidkun mean?

Quisling, Vidkun. [ (kwiz-ling) ] A Norwegian military officer and politician of the twentieth century. He collaborated with the Germans in their conquest of Norway in World War II; the Germans rewarded him by making him leader of the German-controlled government of the country.

Where did the term Quislings come from in World War 1?

The War Illustrated discussed "potential Quislings" among the Dutch during the German invasion of the Netherlands. Subsequently, the BBC brought the word into common use internationally.

What ' s the meaning of Quisling in edge of Darkness?

In the American film Edge of Darkness (1943), about the Resistance in Norway, the heroine's brother is often described as a quisling. The back-formed verb, to quisle ( / ˈkwɪzəl /) exists, and has given rise to a much less common version of the noun: quisler.

Popular Search