Use Preventieve In A Sentence

Preventieve

[prəˈven(t)iv]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈwəndər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [ˈn(y)o͞otrēənt]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Preventieve"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Inhibitory 2. Preventative 3. Deterrent 4. Preemptive 5. Obstructive 6. Precautionary 7. Protective 8. Prophylactic 9. Prophylactic 10. Preventative 11. Legal
1. preventieve oplossingen zijn binnen het insolventierecht een groeiende trend. Anders dan vroeger, toen ondernemingen in financiële moeilijkheden doorgaans werden vereffend, worden nu meer maatregelen genomen om de financiële gezondheid van dergelijke ondernemingen te herstellen, of althans de nog levensvatbare delen ervan te redden.
2. Zoals de heer Rasmussen zei, mogen wij de preventieve diplomatie niet uit het oog verliezen. English And we can go and we can try to have pre-emptive preventive measures there. more_vert. open_in_new Link to source ; warning Request revision ; Daar kunnen we dan proberen preventieve maatregelen te nemen.
3. De schapen uit het Verenigd Koninkrijk zijn op 1 maart afgemaakt als preventieve maatregel overeenkomstig het betreffende besluit van de Commissie. The sheep from the UK had been destroyed on 1 March as a preventive measure in accordance with the relevant Commission decision.
4. Nollevaux, M. A. Clinical study of Mucococcinum 200K as a preventative treatment against flu: a double blind trial versus placebo [Klinische studie van Mucococcinum 200K als preventieve
5. Dermaut, Luc, and Hendrik Schautteet. “preventieve Tandheelkunde.” preventieve Tandheelkunde. 2004. 18–39.Print.
6. More evidence is needed to rate oscillococcinum for this use. How does Oscillococcinum work? Oscillococcinum is a homeopathic product. Homeopathy is a system of medicine established in the 19th century by a German physician named Samuel Hahnemann. [Klinische studie van Mucococcinum 200K als preventieve behandeling van griepachtige
7. Context sentences for "preventieve geneeskunde" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. is not responsible for their content. Dutch Er gaat een grote verschuiving komen naar preventieve geneeskunde , omdat we beginnen te zien wat al onze risico factoren zijn als individuen.
8. De schapen uit het Verenigd Koninkrijk zijn op 1 maart afgemaakt als preventieve maatregel overeenkomstig het betreffende besluit van de Commissie. The sheep from the UK had been destroyed on 1 March as a preventive measure in accordance with the relevant Commission decision.
9. Alarmerende onderzoeks­resultaten doen de vraag rijzen of er voldoende preventieve maatregelen worden genomen om het ontstaan en de progressie van ­(wortel)­cariës bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Uit recente onderzoeksliteratuur bleek dat dagelijks gebruik van tandpasta met 5.000 ppm fluoride en 3-maandelijks professioneel aangebrachte
10. preventieve interventie is op zijn plaats indien (actieve) erosieve gebitsslijtage wordt vastgesteld. Vroegdiagnostiek is hierbij, vooral bij jeugdigen, van belang. preventieve maatregelen, zoals voedingsadvies en fluoridemaatregelen, worden aanbevolen maar het wetenschappelijke bewijs voor hun effectiviteit is nog steeds beperkt.
11. Bijkomend wordt toegelicht wie verantwoordelijk is voor het nemen van preventieve maatregelen, afhankelijk van de risicofactoren die men met die preventieve maatregelen wenst aan te pakken. This is a preview of subscription content, log in to check access. Literatuur.
12. De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht. Constructieve veiligheid nader beschouwd Author(s):

Recently Searched

  › Mariculture [ˈmerəˌkəlCHər]

  › Shadoof [SHəˈdo͞of]

  › Masimod [mām]

  › Amoebae [əˈmēbə]

  › Opuntiad [ōˈpənSH(ē)ə]

  › Deices [dəˈvīs]

  › Triangularity [trīˌaNGɡyəˈlerədē]

  › Tauted [tout]

  › Lerners [ˈlərnər]

  › Glacer [ˈɡlāSHər]

  › Genses [ˈjenəsəs]

  › Filberts [ˈfilbərt]

  › Colonizations [kälənəˈzāSH(ə)n]

  › Childlikely [ˈCHīl(d)līk]

  › Yellownesses [ˈyelōnəs]

  › Woodpiles [ˈwo͝odˌpīl]

  › Wastebaskets [ˈwās(t)ˌbaskət]

  › Vittae [ˈvidə]

  › Vagues [vāɡ]

  › Unificationis [ˌyo͞onəfəˈkāSH(ə)n]

  › Underbrushes [ˈəndərˌbrəSH]

  › Umbrages [ˈəmbrij]

  › Togas [ˈtōɡə]

  › Thees [THēm]