Use Nepatrn in a sentence

Post Your Comments?

See also: Copartner Neopatrimonial Nepotism Patron Patronizing Patronize Patronage Co Nepantla Nepantilism Patronymic Patronising Patronise Nepa Nepal Nepali Nepalese Major

1. Nepatrný translation in Czech-English dictionary

Nepatrn

2. Translation for 'Nepatrný počet' in the free Czech-English dictionary and many other English translations.

Nepatrn

3. Slovo „Nepatrný“ v slovenskom synonymickom slovníku

Nepatrn

4. Veľký): drobné, malé zvieratko • Nepatrný • expr

Nepatrn

5. Maličký (veľmi malý): vysypať na zem drobné, Nepatrné, maličké zrnká • miniatúrny: miniatúrne obrázky, miniatúrne rozmery • filigránsky (drobný a krehký, jemne vypracovaný): filigránske ornamenty v starých knihách • perličkový: perličkové písmo, krajč

Na, Nepatrn, Nsky, Nske

6. Nepatrný konkurs (úpadkové řízení) Nepatrný konkurs je zjednodušená varianta konkursu pro nepodnikatele a malé dlužníky. Nepatrný konkurs je upraven v ustanoveních §§ 314 a …

Nepatrn, Nepodnikatele

7. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz Nepatrná částka.

Nach, Nalezl, Nepatrn

8. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz Nepatrný obnos.

Nach, Nalezl, Nepatrn

9. 'Nepatrně' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku

Nepatrn

10. Horizontu Nepatrn převyšovat 2% inflaþní cíl NB a v tříletém asovém horizontu se s ním zcela shodovat

Nepatrn, Nb

11. Nepatrn vyšší prům rná úroveň oþekávaných úrokových sazeb je tak v souladu s menším letošním propadem HDP a s rychlejším předpokládaným hospodářským oživením v příštím roce

Nepatrn

12. Contextual translation of "Nepatrný" from Czech into Hindi

Nepatrn

13. Contextual translation of "Nepatrný" from Slovak into Maltese

Nepatrn

14. Preklad „Nepatrný“ zo slovenčiny do nemčiny

Nepatrn, Nem

15. Rychlý překlad slova Nepatrný do španělštiny, výslovnost, tvary a příklady užití

Nepatrn

16. Zkontrolujte 'Nepatrný' překlady do angličtina

Nepatrn

17. Prohlédněte si příklady překladu Nepatrný ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku.

Nepatrn

18. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu Nepatrná částka: Nepatrná peněžní částka, Nepatrná peněžní částka (hov.), Nepatrná částka, drobná peněžní částka, smluvně stanovená částka peněz, malá peněžní částka, peněžní částka (slovensky).

Nab, Nepatrn

19. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu Nepatrný obnos: Nepatrný obnos, drobný obnos, obnos zanedbatelné výše, malý obnos, malý obnos peněz, pravidelně určený obnos peněz, Nepatrný drobný tvor (akvarijní).

Nab, Nepatrn

20. Bezbodov´y pˇr´ıstup (pˇri t´emˇeˇr Nepatrn´e ztr´atˇe informac´ı) n´am poskytuje hlubˇs´ı poznatky o topologii

Nepatrn

21. , když za x dosazujeme čísla, která jsou Nepatrn ě v ětší než 1? Zkusíme nap říklad x =1,01 : 2 2 1 1 1 1 1,01 1 0,0201 y x = = = − − ⇒ ve jmenovateli získáme velmi malé kladné číslo, jeho p řevrácená hodnota bude velmi velké kladné číslo

Nepatrn, Ne, Nap

22. 'Nepatrný' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky

Nepatrn

23. View credits, reviews, tracks and shop for the 1989 Cassette release of "Kuře V Hodinkách / NepatrnĚne / Struny Ve Větru" on Discogs.

Nepatrn, Ne

24. 'Nepatrný' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku

Nepatrn

25. Hlava jen Nepatrn ě zv ě tšená

Nepatrn

26. Rychlý překlad slova Nepatrný do rumunštiny, výslovnost, tvary a příklady užití

Nepatrn

27. Složitost tvaru sou části je Nepatrn ě vyšší než většina možností (proto pat řila do užšího výb ěru) č

Nepatrn, Ne, Nost

28. Slabd- sbory mi lienf neodjiovfdajl nikterak po2a davkftm narodnf obrany, kdy nirod nfho vojska jest tak Nepatrn pocet

Neodjiovfdajl, Nikterak, Narodnf, Nirod, Nfho, Nepatrn

29. P?i hmotnosti 94 gram? je jen Nepatrn? t? í ne karbonová h?l a má tudí podobn? dobré chování ve vihu

Nepatrn, Ne

30. Jsou Nepatrn´e ve srovn´an´ı se vzd´alenostmi, kter´e pˇri pohybu uraz´ı, m˚uˇzeme jej povaˇzovat za bod

Nepatrn

31. IO~UftIhI~is ~m;/o4~u n~)t1u~Nepatrn~elIdID CglrLanItJ, re1v~eOn uLea IslU 3 1 I.JI1a,IU2 5~2;/

Nepatrn

32. Tento box 208 jsem zakoupil p?edev¨ím k pou¸ití s ELFem, p?i porovnání s boxem TE 2103 (2x10 + horna) je zvuk tém?? identický, jak co se tý?e hlasitosti, tak samotné barvy, li¨í se zcela Nepatrn? 2x10 jde ní¸e a basy jsou konkrétn?j¨í, 208 má tendenci k huhlání nebo bu?ení pokud od n?ho chcete dosáhnout stejného

Nepatrn, Nebo

33. • jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen Nepatrn± nedostatky v obsahu, struktuře či jazyce: 30–25 bodů • jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje nedostatky, nicmně je …

Na, Nepatrn, Nedostatky, Nicmn

34. Nepatrné věci tak podrobně…“ „Nikoli,“ přerušuju přítele

Nepatrn, Nikoli

35. Nevlastn polovodi e, jejich krystalov m ka byla "zne i t na" Nepatrn m mno stv m p m s .Vlastnosti polovodi jsou toti siln z visl na p m s ch a vhodn m v b rem p m si m eme dos hnout toho, aby v polovodi i byl elektrick proud veden bu voln mi elektrony (elektronov vodivost, vodivost typu N), nebo "d rami" (d rov vodivost, vodivost typu P).

Nevlastn, Na, Nepatrn, Nebo

36. A toté? jsme ud?lali s p?epá?kou sacího otvoru, p?vodní díl byl Nepatrn? v?t?í a p?i ?patném usazení bránil p?esné instalaci sacího otvoru

Nepatrn, Nil

37. Je však skutečně nezbytný a jaký důsledek má jeho nesprávné umístění? Pojďme se na tento Nepatrn

Nezbytn, Nespr, Na, Nepatrn

38. Nepatrn vpravo od st edu tohoto sn mku je n padn ren ln epitelie ve shluku leukocyt a bun n ho detritu, na sn mku je ada dal ch morfologicky m n v razn ch (nap

Nepatrn, Na, Nap

39. Došedše po hlavní silnici k smíchovskému parnímu mlýnu, dali jsme se směrem k západu aţ k vršině, známé pod jménem Skalka, načeţ obrátivše se opět ve směru jiţním, šli jsme volným krokem skrze Nepatrn é kaštanové stromořadí podle úbočí vršiny Skalky k západu se sklánějícího

Nu, Nem, Na, Nepatrn

40. Povoleny pouze v p řípad ě, že povrch vozovky je pokryt souvislou nebo jen Nepatrn ě narušenou sn ěhovou pokrývkou nebo ledem a pokud jejich použitím nedojde k poškození povrchu vozovky

Nebo, Nepatrn, Naru, Nedojde

Please leave your comments here:

Dictionary

NEPATRN [ˈpātrən]

Popular Search