Use Nahahambal in a sentence

Post Your Comments?

See also: Nahash Naharlene Naacp Nakadashi Naan Nakama Naam Nathan Naah Naat Nacha Naafi Nahum

1. Mahambal (Nahahambal, nahambal, mahahambal) v., inf

Nahahambal, Nahambal

2. Nahahambal Last Update: 2015-01-27 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous: 4

Nahahambal

3. Ingit/ uhog / pasinghot – singhot Nahahambal – kalumbayan 8

Nahahambal

4. Nahahambal Last Update: 2015-01-27 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous

Nahahambal

5. “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

6. Tigib ng panggigipuspos – puno ng pagdalamhati malirip – maunawaan tikis – sinasadya / kusa yumukod – sumandal / magyuko paghikbi – ingit/ uhog / pasinghot – singhot Nahahambal

Ng, Nahahambal

7. “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

8. Pero, sa aking sarili, ako'y Nahahambal

Nahahambal

9.Nahahambal lamang akong totoo sa nanyayari sa iyo

Nahahambal, Nanyayari

10. "Ernesto!" ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

11. Waring nasaid ang luha sa tindi ng dusang kumuyom sa dibdib."Ernesto!" ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata."Bayaan mong malaglag ang mga luha mo! Sulong umiyak ka!

Nasaid, Ng, Nahahambal, Na, Ni

12. “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

13. "Ernesto!" ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

14. “Tatagan mo ang iyong sarili, Shirya, ako mismo ay Nahahambal sa anyo ko.” Nakita ng walking dead ang sariling hitsura sa tubig ng batis

Nahahambal, Nakita, Ng

15. Pero, sa aking sarili, ako'y Nahahambal

Nahahambal

16. "Ernesto!" ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

17. Saksi ang Nahahambal na televiewers nang sa konting karinyo lamang ng lalaki ay nag-kiss and make-up na sila literally and figuratively at tila walang matinding away na naganap

Nahahambal, Na, Nang, Ng, Nag, Naganap

18. “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

19. Ernesto! ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

20. “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

21. Tigib ng panggigipuspos puno ng pagdalamhati malirip maunawaan tikis sinasadya / kusa yumukod sumandal / magyuko paghikbi ingit/ uhog / pasinghot singhot Nahahambal kalumbayan 8

Ng, Nahahambal

22. Tandaaang galing sya sa bugbog at hagupit ng mga Romano, pagod, gulpi-sarado, gutom at uhaw, bahagya nang makagulapay at medyo matagal na ring nagtitiis sa mga nangungutyang Hudyo sa kaniya nung masabat niya ang mga bubaeng Hudyong umiiyak at Nahahambal sa nakikita …

Ng, Nang, Na, Nagtitiis, Nangungutyang, Nung, Niya, Nahahambal, Nakikita

23. Tandaaang galing sya sa bugbog at hagupit ng mga Romano, pagod, gulpi-sarado, gutom at uhaw, bahagya nang makagulapay at medyo matagal na ring nagtitiis sa mga nangungutyang Hudyo sa kaniya nung masabat niya ang mga bubaeng Hudyong umiiyak at Nahahambal sa nakikita nilang pagpapasakit sa lalaking nagpapasan ng krus.

Ng, Nang, Na, Nagtitiis, Nangungutyang, Nung, Niya, Nahahambal, Nakikita, Nilang, Nagpapasan

24. “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

25. 193 “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

26. Sa may dalang hapis puso,i, Nahahambal, caya si Hortensio,i, tambing napaalam

Nahahambal, Napaalam

27. Pero, sa aking sarili, ako'y Nahahambal.

Nahahambal

28. 193 “Ernesto!” ang Nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig sa mukha ng bata

Nahahambal, Na, Ni, Ng

29. Niyong pusong Nahahambal nang Ina mo nang mamasdan, casiraan mong nacamtan, pagamin mo,t, pagtataman sa lihis at maling aral

Niyong, Nahahambal, Nang, Nacamtan

30. Nahahambal kasi ang mga kuflangerang peryantes kapag nasa-sight nila ang [highlight]mga eskalerang sasakyan na pag-aari nito na pawang branded[/highlight] so to speak

Nahahambal, Nasa, Nila, Na, Nito

Please leave your comments here:

Dictionary

NAHAHAMBAL

Popular Search