Use Mistedes In A Sentence

Mistedes

[ˈmistris]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈpändər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [əv]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Mistedes"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Doyenne 2. Star 3. Celebrity 4. Superstar 5. Idol 6. Heroine 7. Favorite 8. Darling 9. Goddess 10. Belle 11. Pinup 12. Educator 13. Tutor 14. Instructor 15. Pedagogue 16. Schoolteacher 17. Schoolmaster 18. Schoolmistress 19. Master 20. Governess ...21. Educationalist 22. Educationist 23. Coach 24. Trainer 25. Lecturer 26. Professor 27. Don 28. Fellow 29. Reader 30. Academic 31. Guide 32. Mentor 33. Guru 34. Counselor 35. Sophist 36. Dominie 37. Pandit 38. Teach 39. Beak 40. Doctor 41. Schoolman 42. Usher 43. Preceptor 44. Lover 45. Girlfriend 46. Paramour 47. Courtesan 48. Concubine 49. Inamorata 50. Hetaera 51. Sultana 52. Ladylove 53. Doxy 54. Leman 55. Wikipedia See more »
1. Adjunctive use of a subgingival controlled-release chlorhexidine chip re- Ingen af de behandlede tænder mistedes under en observationsperiode på fem år. Behandlingsresultaterne er på niveau med resultaterne efter tilsvarende behandling ved kronisk parodontitis (2,3).
2. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Danish [] Verb []. mistedes. passive past of miste
3. Det var så socialkontoret (af en art, som heldigvis ikke kendes i dag), det kunne blive til Fattighjælp, som det hed, man blev ugleset i kommunen - især i den lille. Det be- tød også, at stemmeretten mistedes. Kom man i restance med kom- muneskat og/eller sygekassen så røg stemmeretten også, osv.
4. Højesteret udtalte, at fast ejendom erhvervet for erhvervsevnetabserstatning samtidig med optagelse af kreditforeningslån ikke betød, at beskyttelsen mistedes. På erhvervelsestidspunktet var ejendommen derfor beskyttet mod udlæg.
5. Det kan eksempelvis være at besøge gravstedet, huske den mistedes fødselsdag, tænde lys eller at plante et træ eller på anden måde at skabe fysisk rum til at mindes, så følelserne kan
6. Der redegøres for fem års erfaring med 175 implantater (Bonefit og Astra) indsat hos 53 patienter med atrofisk, tandløs underkæbe til retention og stabilisering af hybrid, hel underkæbeprotese. Fem af de 175 implantater gik tabt (3%), to mistedes inden aktivering med retentionselementer, og tre efter nogen tids funktion. Ingen 'raske' patienter, dvs. patienter uden potentielt
7. mistedes h Rs-et forte lsa em es 'iel et ind ..a IA aessede ela he hA esm *ag e-f Q.. 41er Qe~ assog l go asNod lm W=W. skwU. now Wek 9..s bgmas bl aif tne leak Sof me bkdbomft I UMC * be I-M -a , s e bh Mesteei Sur as bb~huoI sesam n New Twk ho petty wen pa Ldter X ms -A the Nii fiemel dTose, who bem the pares -i a t s ra Amy reotim fad, was
8. Resultater 15 implantater mistedes inden abutment-operationen (13 blev eksplanteret/to var ikke osseointegrerede). The method may be combined with the use of laser treatment for larger stones
9. Neighboring teeth are retained after orthodontic treatment with lingually bonded retainers, and the patients use a splint during night. og det var især præmolarer og molarer, der mistedes

Recently Searched

  › Unattestedis [ˌənəˈtestid]

  › Sessile [ˈsesəl, ˈseˌsīl]

  › Hyphea [ˈhīfə]

  › Hypea [ˈhīfə]

  › Shabbier [ˈSHabē]

  › Shhabier [ˈSHabē]

  › Refrerendum [ˌrefəˈrendəm]

  › Accust [əˈkôst, əˈkäst]

  › Temporizw [ˈtempəˌrīz]

  › Joliotium [ˌjōlēˈōSH(ē)əm]

  › Hahnium [ˈhänēəm]

  › Axiety [aNGˈzīədē]

  › Isalm [isˈläm, izˈläm]

  › Confederal [kənˈfedərəl]

  › Tatcic [ˈtaktik]

  › Loathsame [ˈlōTHsəm, ˈlōT͟Hsəm]

  › Ardous [ˈärjo͞oəs]

  › Beatle [ˈbēd(ə)lz]

  › Nascnt [ˈnāsənt, ˈnasənt]

  › Exppund [ikˈspound]

  › Hermiticand [hərˈmiSHən]

  › Endogenic [ˌendōˈjenik]

  › Hautuer [hōˈtər]

  › Apatheticially [ˌapəˈTHedək(ə)lē]