Use Masimod In A Sentence

Masimod

[mām]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈpändər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [əv]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Masimod"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Injure 2. Wound 3. Hurt 4. Disable 5. Incapacitate 6. Impair 7. Mar 8. Mutilate 9. Lacerate 10. Disfigure 11. Deform 12. Mangle 13. Legal
1. masimod Kahulugan: Matakaw Halimbawa: Si Juan ay masimod… 4. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it. Author mariayaelevangelio Posted on August 26, 2017 August 26, masimod English Word: Greedy Meaning: Having an excessive desire or appetite for food. 5.
2. 9. Filipino Word:”Masimod” English Translation: Greedy. Definition: having an excessive desire or appetite for food. Sentence:masimod siyang kumain ngunit hindi siya tumataba. 10. Filipino Word:”Batlag” English Translation: Car. Definition: is a wheeled, self-powered motor vehicle used for transportation and a product of the automotive
3. Word: Batlag Filipino Meaning: Kotse English Translation: car Definition: a road vehicle, typically with four wheels, powered by an internal combustion engine and able to carry a small number of people. Example sentence : Anong kulay ng iyong batlag? 2. Word: masimod Filipino Meaning: Matakaw English Translation: greedy voracious, avaricious Definition: having an excessive desire or appetite…
4. There are filipino words that is not known to all and it is not used in this current time. However these words are still existing. Here are the 10 uncommonly used filipino words. 1.Dumatal Kahulugan: Dumating Halimbawa: Dumatal siya na bitbit ang isang malaking kumpol ng bulaklak. 2. masimod Kahulugan: Matakaw Halimbawa: Si Juan ay masimod…
5. Used in sentence: Ang gobernador ng laguna ay gumawa ng isang masimod para sa pagsisimula ng isang laro. Posted on September 1, 2017. Meaning: Nakakakaba. Used in sentence: Ang mga estudyante ay nakakaramdam ng nakakapagpabagabag. Posts navigation. Page 1 Page 2 Next page. Text Widget.
6. Dumatal-dumating masimod-matakaw kumakandili-nagmamalasakit agam-agam-pangamba bahagdan porsyento Balintataw-guni gun naapuhap-nahanap nagkukumahog- nagmamadali sapantaha-hinala nabuslot-nahulog sa butas. Read more 10 Uncommonly Used Filipino Words. Text Widget. These are text widgets. The Text Widget allows you to add text or HTML to your sidebar.
7. Masimod-Ito naman yung pag uugali ng iba sa mga Pilipino. Pagiging sakim sa kapakanan ng pagkain. At kung kumain parang wala ng bukas at parang huli na niyang pagkain iyon.-Ayon sa mga nakakatanda ang pag uugaling ito ay masama sapagkat hindi ka lang nagiging masimod nagiging makasarili ka pa.
8. 5.masimod -This in turn was the behavior of others in the Philippines. Greed on behalf of food. (MATAKAW) Ex. Napakasimod ng batang iyan na halos limang platong kanin ang kinakain sa almusal at nanghihingi pa sa mga kapatid niya. 6.Agsikapin -They make large buildings, bridges, roads and so forth.
9. Ano ang ibig sabihin ng masimod - 3026816 1. Log in. Join now. 1. Log in. Join now. Ask your question. joliam2 joliam2 16.09.2020 Filipino Elementary School Ano ang ibig sabihin ng masimod 2 See answers abegailararao abegailararao Answer: ang ibig sabihin ng masimod ay matakaw sa kahit anong pagkain.
10. This allows the sentence to remain specific and on the same subject. The use of either is determined by the placement of the noun in the sentence.. Filipino Vocabulary. Word: masimod Filipino Meaning: Matakaw English Translation: greedy voracious, avaricious Definition: having an excessive desire or … Parahin mo ang bus. The Filipino language
11. 1.Dumatal- Dumating Halimbawa: Noong nakaraang araw maraming dumatal na bisita sa aming bahay. 2.Balintataw- Guni-guni Halimbawa: Kaninang umaga nong pag gising ko mayroon akong napansin na babaeng nakaputi na dumaan sa pintoan namin na inakala kong multo ngunit ito pala ay balintataw ko lamang. 3. Masimod- Matakaw Halimbawa: Ang aking pamangkin na si Eliah ay…

Recently Searched

  › Ribaldor [ˈribəld, ˈrīˌbôld]

  › Respectfulis [rəˈspek(t)fəl]

  › Requitalas [rəˈkwīdl]

  › Phonogrammeest [ˈfōnəˌɡram]

  › Rematches [ˈrēˌmaCH]

  › Carillonin [ˈkerəˌlän, ˈkerələn]

  › Reasonableis [ˈrēz(ə)nəb(ə)l]

  › Whupped [(h)wo͝op]

  › Collectivity [kəˌlekˈtivədē]

  › Prosperities [präˈsperədē]

  › Legatoto [ləˈɡädō]

  › Stareis [ˈstôrē]

  › Bbned [ban]

  › Victimizes [ˈviktəˌmīz]

  › Kistaku [məˈstāk]

  › Deciliterek [ˈdesəˌlēdər]

  › Debutanten [ˈdebyəˌtänt]

  › Placidityof [pləˈsidədē]

  › Piquancyof [ˈpēkənsē]

  › Pillagerer [ˈpiləjər]

  › Pessimistis [ˌpesəˈmistik]

  › Faithlessnesses [ˈfāTHləs]

  › Gopls [ɡōl]

  › Aggitates [ˈajiˌtādəd]