Use Locucins in a sentence

Post Your Comments?

See also: Locutions Locuciones Locus Locust Locutionary Locutionist Locusta Locustae Locution Locum Loculi Locule Locura Locutus Locutor Locutory Loculate

1. Locucins adverbiais A modo, a modio ( ambas formas significan lentamente e con coidado ) De vagar, de vagario ( lentamente ) xeito ( con coidado ) s presas, presa, a escape, a correr

Locucins, Lentamente

2. Locucins conxuntivas: a pesar de que, anda que, inda que, mal que, por mis que, por moito que 17.2.5 Condicionais

Locucins

3. Locucins conxuntivas: a menos que, a non ser que, con tal que, excepto que, excepto se, salvo que, salvo se

Locucins

4. * OLLO: O posesivo (en feminino singular), con certas Locucins ou adverbios de lugar, pode

Locucins, Lugar

5. En sentido concreto concorre coas Locucins prepositivas B A I X O DE e D E B A I X O Co significado de B A I X O existe a preposicin S O : A ta carteira estaba baixoldebaixo de/so a mesa

Locucins

6. Os marcadores textuais mis frecuentes son as conxuncins, preposicins e Locucins

Locucins

Please leave your comments here:

Dictionary

LOCUCINS [ləˈkyo͞oSH(ə)n]

NOUN

Popular Search