Use Laicalem in a sentence

Post Your Comments?

1. As it turned out, in 1993, the Apostolic Signatura Tribunal determined that the bishop’s declaration of ‘ad statem Laicalem’ against the priests was “unjust and illegal”

Laicalem

2. In document 17907/86 CA, it is stated that Father Ivan Prusina's expulsion from the order and Bishop Zanic's demand to declare Prusina ad statem Laicalem was both wrong and illegal

Laicalem

3. His expulsion of the priests, and his declaration “ad statem Laicalem” [to the lay state] against them, was declared unjust and illegal

Laicalem, Lay

4. However, in 1993, the Apostolic Signatura Tribunal determined that the bishop’s declaration of ‘ad statem Laicalem’ against the priests was “unjust and illegal”

Laicalem

5. Archiepiscopo dequodam diacono, qui se apostatavit pro quadam Judaea; qui cum esset per episcopum degradatus, statim fuit igni traditus per manum Laicalem.’ Bract.L.3.c.9.§.2

Laicalem

6. (Normae ad apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum Laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis), January 13, 1971 AAS 63 (1971) 303-308; DOCUMENTA 8

Laicalem

7. Laicalem et dispensationem ab oneribus ex sacris ordinibus manantibus

Laicalem

8. In quo, firmissimis argumentis, ac rationibus refelluntur opiniones quorumcunque afferentium Laicalem communionem, sub vtraque specie fieri debere

Laicalem

9. His expulsion of the priests and his declaration of “ad statem Laicalem against them was declared unjust and illegal, (Mir i Dobro, No

Laicalem

10. Hoc in ambitu experientiam etiam spiritualem commemorare possumus, quae recenter in Ecclesia maturavit per efflorescentiam diversarum formarum Institutorum saecularium: christifidelibus laicis, sed ipsis quoque sacerdotibus, est aperta possibilitas consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitendi per vota vel promissiones, dum ipsi propriam conditionem Laicalem vel

Laicis, Laicalem

11. Item an aliquis canonicus inductus sit auctoritate laicali, vel per Laicalem personam vel intensionem (sic) aliquam praebendam teneat; utrum et aliquis potestate laicali in canonicum sit admissus; quis et per quem

Laicali, Laicalem

12. Presertim fuit p' totam Angliam vehemens scisma inter clerum et populum Laicalem, viz

Laicalem

13. Bearing in mind, the document he had signed reducing him to the lay state – Reductio ad Laicalem – had fobidden him ever again to celebrate mass coram populo

Lay, Laicalem

14. Tum Laicalem, cum dispensatione a votis religiosis et ab oneribus Sacro Pre­ sbyteratus Ordini adnexis, ob causas Sacrae Congregationi de Religiosis allatas

Laicalem

15. The blogger notes that he does not need a Dispensation from Celibacy to take care of his son; he could take a break from priestly ministry or simply become a lay person: the Church's terminology is horrible: to be reduced to the lay state/condition, "reduction in statum Laicalem"

Lay, Laicalem

16. Status huiusmodi, ratione habita divinae et hierarchicae Ecclesiae constitutionis, non est intermedius inter clericalem et Laicalem conditionem, sed ex utraque parte quidam christifideles a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, suo quisque modo, eiusdem missioni salvificae prosint.[139] 44.

Laicalem

17. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, 1) Litterae circulares omnibus locorum Ordinaris e Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium, Litteris encyclicis de reductione ad statum Laicalem, Prot

Litterae, Locorum, Litteris, Laicalem

18. Reductionem ad statum Laicalem cum dispensatione ab oneribus, ut nempe interrogationibus, documentis, testium deposi.tionibus, peritorum in re medica iudi­ cio aliísque huiusmodi, detegatur an preces oratoris veritate nitantur

Laicalem

19. II 160: the king has ordinary jurisdiction and dignitas and potestas over all in the kingdom, ‘habet enim omnia iura in manu sua, quae ad coronam et Laicalem pertinent potestatem et materialem gladium qui pertinet ad regni gubernaculum.’

Laicalem

20. De reductione clericorum ad statum Laicalem

Laicalem

21. Constitutio Franciae civitatem Laicalem esse definit.

Laicalem

22. Laicalem nempe a Dno Georgio Gillow administratam ita testor Josephus Maini Miss lo Apco

Laicalem, Lo

23. Sed eum, qui ad statum, quem dicunt, Laicalem redactus esset, in aeternum ordinatum esse et manere, quo fit, ut laicus non iam fieri posset, Gero Pius Weishaupt iuris canonici peritus adiunxit.

Laicalem, Laicus

24. 3) De modi reductionis ad status Laicalem ve amissioniml status s clericalis, diversa sententiae propositae sunte : a) es Consultot qur proponii utt mutetu finisr canoni «..s Sanc

Laicalem

25. 124-144 necno) de reductionn clericorue ad statum Laicalem m ;(can

Laicalem

26. S.tis enim sufficit ei pro pcena degradatio, quse est magna capitis diminutio, nisi forte convictus fuerit de apostatia, quia hinc primo degradetur, et postea per manum Laicalem comburetur, secundum quod accidit in concilio Oxoni celebrato a bonas memoriae S

Laicalem

27. Solemnes, “reductos ad statum Laicalem”, absuelto de mis obligaciones sacerdotales y religiosas, vuelto con permiso al estado laico, por medio de un decreto pontificio, que se me concedió benignamente

Laicalem, Laico

28. In Ecclesia Catholica Romana religiosi vel eremitae per se non ad hierarchiam pertinent, sed statum singularem nec Laicalem nec clericalem efficiunt, qui Vita consecrata vocatur

Laicalem

29. Satis enim sufficit ei pro poena degradatio, quae est magna capitis diminutio, nisi forte convictus fuerit de apostatia, quia hinc primo degradetur, et postea per manum Laicalem comburetur, secundum quod accidit in concilio Oxoni celebrato a bonae memoriae S

Laicalem

Please leave your comments here:

Dictionary

LAICALEM

Frequently Asked Questions

What does laical mean?

Definition of laical : of or relating to the laity : secular Other Words from laical

Where does the last name laical come from?

History and Etymology for laical. Late Latin laicus, from Late Greek laïkos, from Greek, of the people, from laos people.

What does it mean when a priest is laicized?

“He remains in a situation judicially as if they were a layperson. This is where the term ‘laicization’ comes from.” He clarified that when this happens, it doesn’t mean that a priest is no longer a priest: “the sacrament of Holy Orders isn’t lost; it imprints an ontological sign on the being of the priest that can never be lost.”