Use Diplomataj in a sentence

Post Your Comments?

See also: Diplomatically Diplomats Diplomate Diplomatic Diplomatist Diplomático Diplomacy Diploid Diplopia Diplegia Diplomacia Diploblastic Moral

1. Diplomataj kanaloj, ke ghi estas preta kapitulaci jam je monatoj antau la faligo de la atombomboj, se Usono nur akceptos la samajn kondichojn, kiujn Japanujo fine reesprimis kaj kiujn Usono fine akceptis

Diplomataj, De

2. Diplomataj (Esperanto) Adjective Diplomataj Form of diplomat

Diplomataj, Diplomat

3. Diplomatajn (Esperanto) Adjective Diplomatajn Form of diplomat

Diplomatajn, Diplomat

4. Diplomataj vizitoj 39 aŭstralianoj eksterlande 45 diplomatiaj vendistoj 53 la lingvo de la diplomatio 63 diplomatiaj komunikaĵoj 69 la diplomatia profesio 75

Diplomataj, Diplomatiaj, De, Diplomatio, Diplomatia

5. Alfrontita al la malpermeso subvencii personojn aŭ organizaĵojn kiuj celas antaŭenigi politikajn agadojn kun la celo ĝeni la internan ordon de ŝtato, s-ro James Cason entreprenis sekrete, ekde sia alveno en Havano en septembro 2002, misiojn de financado kaj de logistika apogo al la internaj disidentoj, pere de Diplomataj valizoj aŭ de pli

De, Disidentoj, Diplomataj

6. Sed en 1692, sur la maro proksima al Tokto, fiŝistoj koreaj kaj japanaj kverelis: komenciĝis tiam Diplomataj konfliktoj inter la du landoj

Diplomataj, Du

7. Danke al la Diplomataj klopodoj de sia onklino Isabel Oyarzábal Smith, tiutempe hispana ambasadoro en Svedio, post du monatoj li sukcesis forlasi la kampon

Danke, Diplomataj, De, Du

8. Kvankam radiaj kaj ciferecaj komunikadoj iĝis pli normigaj kaj kutimaj por ambasadoj, Diplomataj sakoj estas ankoraŭ tre komunaj kaj kelkaj landoj, kiaj Usono, deklaras tutajn ŝipkontentorojn kiel diplomatiajn sakojn por porti specialan materialon (ofte eĉ konstrumaterialon) en alia lando.

Diplomataj, Deklaras, Diplomatiajn

9. Ni diskutas unue pri Diplomataj rilatoj inter la du, flankelasante la gravajn militojn, pri kiuj eblas legi plurloke

Diskutas, Diplomataj, Du

10. "Esperanto pro sia supleco kaj precizeco ĝuste taŭgas por la traduko de dokumentoj oficialaj kaj Diplomataj kies plej subtilaj nuancoj estu nepre respektataj." ~ hejmarestito pri Esperanto "Mi ĝojas ke la Estraro kuraĝe faris tiun saĝan decidon." ~ brazila studento "Gratulon pro la brila laboro por la Revuo!" ~ intrigisto sarkasme

De, Dokumentoj, Diplomataj, Decidon

11. Assange avertis, rilate la ricevitajn mortminacojn, laŭ lia takso ĵetitaj de la tutmondaj superpotencoj pro la lasta malkaŝo de Diplomataj dokumentoj, ke se “io” okazus al li aŭ al lia skipo, estos “aŭtomate” disvastigitaj “solvaj” aspektoj de la dokumentoj.

De, Diplomataj, Dokumentoj, Disvastigitaj

12. "Esperanto pro sia supleco kaj precizeco ĝuste taŭgas por la traduko de dokumentoj oficialaj kaj Diplomataj kies plej subtilaj nuancoj estu nepre respektataj." ~ hejmarestito pri Esperanto "Konservema opinio obstine pruvas ke Esperanto estas utopio.

De, Dokumentoj, Diplomataj

13. Ni diskutas unue pri Diplomataj rilatoj inter la du, flankelasante la gravajn militojn, pri kiuj eblas legi plurloke

Diskutas, Diplomataj, Du

14. La plej grava politika institucio estas la ŝtatsekretariejo gvidata de la kardinalŝtatsekretario (nuntempe Angelo Sodano).La unua kunlaboranto de la papo en la gvido de la universala eklezio, la kardinalŝtatsekretario povas esti rigardata kiel plej alta reprezentanto de la Diplomataj kaj politikaj agoj de la

De, Diplomataj

15. Oni ne konos la version de la Francaj respondeculoj militistaj, Diplomataj aŭ politikaj : neniu el iliaj reprezentantoj estis vokita al la tribunalo

De, Diplomataj

16. La ministroj pri eksteraj aferoj de la Viŝegrada Grupo (Ĉeĥio, Hungario, Pollando kaj Slovakio), reprezentantoj de la landoj de la Orienta Partnereco, Diplomataj reprezentantoj de 7 aliaj landoj (Bulgario, Estonio, Kroatio, Malto, Rumanio, Slovenio kaj Svedio), kaj Johannes Hahn – eŭropa komisionano pri najbareca politiko kaj EU

De, Diplomataj

17. Pro la grandaj tumultoj kiuj okazas ekde monatoj kadre de TEJO en formo de senbazaj malveraj ripititaj atakoj far Ana Ribeiro kontraux Juliana Evandro, kaj post la deko de Diplomataj priparoladoj kun Ana Ribeiro kiujn mi provis kaj fronte al la malsukceso de tiuj Diplomataj priparoladoj, mi nun petas demision de Ana Ribeiro cxar ne estas eltenebla etoso nun.

De, Deko, Diplomataj, Demision

18. Kaj aldone, eĉ se la pandemio ŝanĝas sin malampleksiĝanta, Diplomataj rilatoj estu solvitaj por vizo-problemoj kaj kvarantenaj aferoj devigaj

Diplomataj, Devigaj

19. “En mia sonĝo temis pri translivero de granda kvanto da drogo pere de Diplomataj sakoj”, Ĝoja korektis

De, Da, Drogo, Diplomataj

20. La aŭstraliano, kiu havas eŭropan aresto-peton, rifuzas reiri Svedien ĉar timas esti sendota al Usono, kie oni al li riproĉas la publikigon en 2010 de 500.000 sekretaj dokumentoj pri Irako kaj Afganio, kaj 250.000 Diplomataj komunikaĵoj.

De, Dokumentoj, Diplomataj

21. Çesus la blinda fido je gazetoj politikaj aû incitoj Diplomataj, por decidi kredon ¸eneralan pri najbaraj gentoj

Do, Diplomataj, Decidi

22. Titolita “Diplomatoj por vendo”, ĝi fokusiĝis speciale sur la CPI-petantoj en Domingo, Grenado kaj Sankta Lucio kaj estis profunde embarasa por certaj politikistoj, ĉar la raporto montris “kiel Diplomataj pasportoj estas aĉetataj kaj vendataj en la malfermita merkato kaj kiel riĉaj eksterlandanoj sukcesas iĝi ambasadoroj de karibiaj

Diplomatoj, Domingo, Diplomataj, De

23. Eo estas klara kaj preciza lingvo kaj estis uzita por Diplomataj traktatoj

Diplomataj

24. Ĉesus la blinda fido je gazetoj politikaj aŭ incitoj Diplomataj, por decidi kredon ĝeneralan pri najbaraj gentoj

Diplomataj, Decidi

25. Assange avertis, rilate la ricevitajn mortminacojn, laŭ lia takso ĵetitaj de la tutmondaj superpotencoj pro la lasta malkaŝo de Diplomataj dokumentoj, ke se “io” okazus al li aŭ al lia skipo, estos “aŭtomate” disvastigitaj “solvaj” aspektoj de la dokumentoj.

De, Diplomataj, Dokumentoj, Disvastigitaj

26. La 15-an de decembro 2009 Nauro agnoskis la sendependecon de Abĥazio kaj subskribis kun ĝi la interkonsenton pri starigo de la Diplomataj rilatoj

De, Decembro, Diplomataj

27. Kun espero, ke personoj kun disponebla tempo kaj facileco en Diplomataj kontaktoj kaj emo de tia medio anoncos sin ĉe la Prezidanto

Disponebla, Diplomataj, De

28. Novembra pobjegao iz Makedonije uz pomoć mađarskih Diplomataj stigao u Budimpeštu, preko Albanije, Crne Gore i Srbije.

Diplomataj

29. Diplomataj kaj Konsulaj Reprezentadoj statistikoj Latvio Statistika

Diplomataj

30. Elcxerpigxis la Diplomataj vojoj, mi nun pensas ke estas tempo ke vi vidu la veron kaj gxentile petu demision, Ana

Diplomataj, Demision

31. Mastroj de la Diplomataj Ili decidis destino detalo, ke ostoj estas ne fleksiga~ antai:í ser v soldataro rezistas

De, Diplomataj, Decidis, Destino, Detalo

32. Li konstruis la Hyderabad House en Delhio, kiu utilas nun por Diplomataj kunvenoj de la registaro de Barato

Delhio, Diplomataj, De

33. Tío ne estas jam sekreto en la Diplomataj kluboj

Diplomataj

Please leave your comments here:

Dictionary

DIPLOMATAJ [ˌdipləˈmadik]

Frequently Asked Questions

What does it mean if someone is diplomatic?

Use diplomatic in a sentence. adjective. The definition of diplomatic is someone who can be sensitive in dealing with others and who can achieve peaceful resolutions or facilitate discussion.

What does the name diplomatic mean?

The definition of diplomatic is someone who can be sensitive in dealing with others and who can achieve peaceful resolutions or facilitate discussion. A person who doesn't take sides in a fight but who instead helps others to resolve their differences is an example of someone who is diplomatic.

What are the types of diplomacy?

Holmes and Rofe place diplomacy in the context of history and international relations theory, incorporate the voices of prominent scholars to explain what they have identified as the four main types” of diplomacy: political, cultural, economic, and military.

What is an example of diplomacy?

Examples of diplomacy in a Sentence. She has had a long and distinguished career in diplomacy. The government avoided a war by successfully resolving the issues through diplomacy. This is a situation that calls for tactful diplomacy.

Popular Search