Use Didtog In A Sentence

Word suggestions (1): Ditto

Didtog

[ˈdidō]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈpändər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [əv]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Didtog"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Repetition 2. Duplication 3. Replication 4. Rerun 5. Duplicate 6. Replica 7. Copy 8. Echo 9. Legal
1. Last Update: 2012-05-04 Usage Frequency: We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. 2. Gi ignan pko didtog 2nd ra ko!! siya lage ang 1st nauyab pero 3months Raman mo 2 years na mi. I'm maybe his second but I'll assure you i'm his last.
2. Nagbuhat usab siya didtog halaran ug gisimba niya ang Ginoo. 9Unya mipadayon siya latas sa nagkalainlaing dapit padulong sa habagatan paingon sa Negeb. Atong hinumdoman no nga ang Canaan, mao kuno ang mga kaliwat ni Ham. Kahinumdom mo adtong Ham, usa sa mga anak ni Noah. Kung atong balikan ang estorya ni Noah, duna toy insidente nga nahubog
3. Ug sila nanglakaw ug ilang gilig-on ang lubnganan pinaagi sa pagtimri sa bato ug pagbutang didtog mga bantay. English. So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.
4. Gi ignan pko didtog 2nd ra ko!! siya lage ang 1st nauyab pero 3months Raman mo 2 years na mi. I'm maybe his second but I'll assure you i'm his last. Ge tell nako ni saakong uyab nangita syag paagi masulbad. Pa advice lang ko guys be , Unsay angay buhaton ? Angay ba e aampo nako iyang Kalag Na Ma IMPYERNO?
5. For inquiries on their use, please contact the Davao Writers Guild. Search the site. Search for: Archives To, palihog daw kog adto sa tindahan ni Mare Tata, pangutang sa didtog bulad ug sardinas.”
6. Muhuman ug skwela kay pag makahuman ko didto ko mag trabaho sa amoa kay makatabng sa moa. Which is pangarap nako sa imuha nga ang uban muingon nga lisod kay siya pero buhaton nako ga pangarap, nag think jud ko nga walay imposible sa tao nga naay determinasyon sa kinabuhi so ang akong nalak karon kay maghuman ug skela which is pag makahuman ko mag-ipon kog kwarta tapos magpaano ko didtog
7. Apan sa dihang nag-location na sila sa Bicol ug nag-uban didtog pila ka adlaw diha na nagka-close. Si Kylie daw ang pirme nilang sugsogon kay sobrang hinhin, si Cristine ang kulit ug super bungisngis, si Roxanne ug Natalie daghang sekreto sa lovelife, ang Meg ug Kylie susama og panagway mora silag kaluha.

Recently Searched

  › Ribaldor [ˈribəld, ˈrīˌbôld]

  › Respectfulis [rəˈspek(t)fəl]

  › Requitalas [rəˈkwīdl]

  › Phonogrammeest [ˈfōnəˌɡram]

  › Rematches [ˈrēˌmaCH]

  › Carillonin [ˈkerəˌlän, ˈkerələn]

  › Reasonableis [ˈrēz(ə)nəb(ə)l]

  › Whupped [(h)wo͝op]

  › Collectivity [kəˌlekˈtivədē]

  › Prosperities [präˈsperədē]

  › Legatoto [ləˈɡädō]

  › Stareis [ˈstôrē]

  › Bbned [ban]

  › Victimizes [ˈviktəˌmīz]

  › Kistaku [məˈstāk]

  › Deciliterek [ˈdesəˌlēdər]

  › Debutanten [ˈdebyəˌtänt]

  › Placidityof [pləˈsidədē]

  › Piquancyof [ˈpēkənsē]

  › Pillagerer [ˈpiləjər]

  › Pessimistis [ˌpesəˈmistik]

  › Faithlessnesses [ˈfāTHləs]

  › Gopls [ɡōl]

  › Aggitates [ˈajiˌtādəd]