Use Didto In A Sentence

Word suggestions (2): Ditto, Did

Didto

[ˈdidō]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈpändər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [əv]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Didto"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Repetition 2. Duplication 3. Replication 4. Rerun 5. Duplicate 6. Replica 7. Copy 8. Echo 9. Legal
1. English words for didto include there, down there, in there, indwell, yonder, be there, thither, there was, therein and therefor. Find more Cebuano words at !
2. Didto. there; yonder; in a distant, indicated place; over there; Usage notes . Not to be confused with Tagalog dito
3. The English for dinhi ug didto is hither and thither. Find more Cebuano words at !
4. (49) Deictic for contrastive use lisud ang balay pangita?-on, didto sa wanhua, difficult ANG house -PV there LOC PN gusto=nako?, adto=ra=mi sa una like=1 S. GEN =only=1 EP. NOM LOC PN [sa chunghua =ko n-angita?] VC sa chunghua =ko m-pangita? LOC PN =1 S. NOM AV- '(It's) difficult to look for an apartment. (We looked
5. [Verse] C G didto sa layong bukid may payag kami na gamay G7 C Kaming nagpuyo didto si tatay ra ug si nanay C7 F Ang among trabaho manguha ra gyug bagakay C G Gam-on ug nigo gam-on ug nigo C G7 Pabayloag humay Verse II: C G Among gitanum-tanum saging ug kamoteng kahoy G7 C Walay laing trabaho kay pobreng makalolooy C7 F Ang among kalipay awit
6. Dili sila makaatake sa White House kay si Trump pa man ang nagpungko didto. Meanwhile, Facebook has extended its ban on Trump’s use of Facebook account through inauguration, saying the risk
7. Nagkadaiya ang reaksiyon sa mga senior citizens ngadto sa bakuna batok COVID-19 tungod sa balita nga adunay nangamatay didto sa Norway human mabakunahan. 11 hours ago. Banat Opinyon.
8. LAGKAW (MILYO NARYO) Transcribed by Aumanology Capo on 1st Fret [Intro] Am Em B Em B7 [Verse 1] Em B didto sa atong lagkaw, ako misusi, ako miduaw B Em Wa pa gyuy dyutayng nadaot bisan sa dugay nga mga adlaw [Verse 2] Em E7 Am Abi ko og naguba na, unya natun-as ug nawala na Am Em B7 Em Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugma ta [Chorus
9. I use a 24 inch uhd monitor and was around a friends house tha other day and he uses a 31 4k monitor I didto not ice any difference and didn't leave saying wow I wont one of those do you use a good ips monitor at the moment ? Don. No my monitor was more of a base budget monitor I bought a long time ago.
10. Ang Pagkabanhaw si Jesus (Mar. 16:1-10; Luc. 24:1-12; Juan 20:1-10)1 Kadlawon pa sa Dominggo, human sa Adlaw nga Igpapahulay, miadto si Maria nga taga-Magdala ug ang usa pa ka Maria didto sa lubnganan kay gusto nilang motan-aw. 2 Unya, kalit nga milinog ug kusog, kay ang anghel sa Ginoo gikan sa langit mipaligid sa bato nga nakatabon sa lubnganan ug unya gilingkoran niya kini.
11. "Bag-ohay pa lang na assign sya sa Camp Alagar, then nahitabo didto sya sa holding unit didto na sya ga-render og duty," Viñas said. The Cocpo spokesperson added that Capawa has a sibling who was the number 6 on the Philippine Drug Enforcement Agency’s (PDEA) watchlist and was apprehended during the last quarter of 2020 by Police Station 8
12. “Magpunsisok nya didto maong gibalhin mi diri para luag, sobraan sa social distancing, wa na hinuon mi halin (We were moved here to have a bigger space and to avoid crowding. With too much social distancing, now we have no sales.),” said Leticia Abenido, one of the 60 relocated vendors.
13. If running under ISPF you can use LMCOPY.Roughly the following should work, you may need to issue a LMOPEN / LMClose on the data-ids as well ??? Address ISPEXEC 'LMINIT DATAID(DIDFrom) Dataset()' 'LMINIT DATAID(DIDTo) Dataset()' 'LMCOPY FromId('DIDFrom') FROMMEM(mymem) toId('DIDTo') toMem(newMemberName)' 'LMFREE DATAID(DIDFrom)' 'LMFREE DATAID(DIDto)'
14. Entries with "didto" Citations:antigo: …sa kahubog ug dili pa gyud kaantigo molangoy usa ka tiguwang ulitawo milutaw sa dagat ug namatay didto sa Mahayahay Beach, sa barangay Poblacion, lungsod sa Argao niadtong Martes sa alas 2:30…. Citations:bringhouse: …nga inig pauli nila segurado gyung duna sila’y ma “bringhouse”[sic] kay mao gyu’y batasan didto sa taga Buwad-Labtingaw nga
15. “Since late na siya na release so para samo pinaka useful siya na pang if naa mi iresearch paper unya wala mi masabtan unya didto name mag refer samong workbook kay mao man toy gi pa assign samo na paliton para sa English namo.” (PsI7) On the basis of research finding conducted by Fayyaz Ahmad Faize, et al, (2011), it was concluded the

Recently Searched

  › Abjec [ˈabˌjekt, abˈjekt]

  › Incognio [ˌinkäɡˈnēdō]

  › Balladeis [ˈbaləd]

  › Anorectics [ˌanəˈreksik]

  › Annualiser [ˈany(o͞o)əˌlīzd]

  › Annualised [ˈany(o͞o)əˌlīzd]

  › Annualise [ˈany(o͞o)əˌlīzd]

  › Ambassadressis [amˈbasədrəs]

  › Alternatelyto [ˈôltərnətlē]

  › Aliyahr [əˈlēə]

  › Ahoys [əˈhoi]

  › Otary [ˈnōdərē]

  › Abscessor [ˈabˌses]

  › Whelmand [(h)welm]

  › Whatis [dəˈfīn]

  › Weens [wēn]

  › Wallopingof [ˈwäləpiNG]

  › Vivaciousis [vəˈvāSHəs, vīˈvāSHəs]

  › Vengeanceif [ˈvenjəns]

  › Variationalis [ˌverēˈāSH(ə)n(ə)l]

  › Upheaver [ˌəpˈhēvəl]

  › Untruthfulnessis [ˌənˈtro͞oTHfəlnəs]

  › Unpredictableas [ˌənprəˈdiktəb(ə)l]

  › Wormers [ˈwərmər]