Use custardorigin in a sentence

Custardorigin

[ˈkəstərd]

NOUN

custards (plural noun)

  - a dessert or sweet sauce made with milk, eggs, and sugar.

Synonyms

"Custardorigin" in Example Sentences

Recently Searched

  › Custardorigin [ˈkəstərd]
  › Hajja [haj]
  › Gabbled [ˈɡabəl]
  › Ascertainably [ˌasərˈtānəblē]
  › Bald [bôld]
  › Consilience [kənˈsilēəns]
  › Endearments [inˈdirmənt, enˈdirmənt]
  › Gadgets [ˈɡajət]
  › Outrank [ˌoutˈraNGk]
  › Coerce [kōˈərs]
  › Rage [rāj]
  › Bucolicus [byo͞oˈkälik]
  › Data [ˈdadə, ˈdādə]
  › Jutted [jət]
  › Earbash [ˈirˌbaSH]
  › Chatted [CHat]
  › Purity [ˈpyo͝orədē]
  › Nestorianism [nesˈtôrēəˌnizəm]
  › Thrall [THrôl]
  › Puree [pyo͝oˈrā, pyo͝oˈrē]
  › Creelers
  › Creeler
  › Plumbum
  › Cc [ˌsēˈsē]