Use Couranter in a sentence

Dictionary

COURANTER [ko͝oˈränt, -ˈrant]

NOUN
courante (noun) · courantes (plural noun)

  • a 16th-century court dance consisting of short advances and retreats.
  • a piece of music written for or in the style of a courante, typically one forming a movement of a suite.

Post Your Comments?

See also: Courante Corrente

1. (Point-of-sale) of van de technische voorraad, het Couranter maken hiervan POSe (Point-of-service) tot aan productie bij leveranciers en een efficiënter voorraadbeheer

2. Neem kennis van de definitie van 'Couranter'

3. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'Couranter' in het grote Nederlands corpus.

4. Wist je dat de meeste Vlamingen de pronomen je en jij eigenlijk bijna nooit gebruiken? In de Vlaamse spreektaal zijn de pronomen ge en gij veel Couranter!Ontdek hier hoe dat precies werkt.

5. Wist je dat Vlamingen de pronomen je en jij eigenlijk bijna nooit gebruiken? In de Vlaamse spreektaal zijn de pronomen ge en gij veel Couranter! Subjectvorm: in plaats van je / jij gebruiken we ge / gij Objectvorm: in plaats van je / jou gebruiken we u Possessief: in plaats van je/jouw gebruiken we uw

6. Courant (comparative Couranter, superlative courantst) current, prevalent, standard En hier hebben we ons meest courante model

7. A sober discourse of the honest cavalier with the popish Couranter wherein the author of the Dialogue between the Pope and fanatick vindicates himself to be an hearty lover of his prince and countrey : to which is annexed, A serious epistle to Hodge / by a person of quality.

8. Het eerste deel is zeldzamer omdat de oplage maar 1000 exemplaren was, de overige delen zijn iets Couranter met oplages tot 1500 exemplaren

9. Sommige modellen worden mogelijk zelfs Couranter omdat ze zeldzamer worden; er komt immers niets meer bij

10. Get this from a library! A sober discourse of the honest cavalier with the popish Couranter : wherein the author of the Dialogue between the Pope and fanatick vindicates himself to be an hearty lover of his prince and countrey : to which is annexed, A serious epistle to Hodge

11. Stroomonderbrekingen zijn ook Couranter dan wel stroom hebben

12. Title Sources; A sober discourse of the honest cavalier with the popish Couranter, 1680:

13. In een samenleving met veel prikkels wordt het label "autisme" steeds Couranter

14. Mijn eerste rit met HW3.0 merkte ik ook beleeftheidsvertragingen op en dacht ik dat de phantom brakes Couranter gingen zijn, maar heb 'm er nog niet op betrapt

15. Met als gevolg dat ze niet doorheen de rubbergebieden reisden waar de aanpak dikwijls nog wreder en Couranter was dan in de gebieden aan de Kongomonding

16. Het reinigen van de kamers en opmaken van de bedden zou ook Couranter mogen.Voor hetgene ik kwam,ROLAND GARROS en PARIJS zelf,was het ruim voldoende in alle onderdelen

17. Alleen is de tweede vandaag door bestuurlijke redenen Couranter dan het graafschap, en dus ook 'juister' in …

18. Bij manueel vertalen zijn adequaatheidsproblemen Couranter dan bij post-editing, bij post- editing zijn aanvaardbaarheidsproblemen dan weer Couranter

19. Zeker in de huidige tijd wordt dit onderwerp steeds Couranter en belangrijker

20. Particuliere huizen zijn waardevoller en Couranter dan bedrijfsmatig onroerendgoed

21. Couranter), je hoeft 'm een jaar minder te verzekeren (scheelt 200 euro), niet te stallen (weer 200 euro) en je kunt 'm helemaal naar wens laten afleveren (onbetaalbaar, LOL!)

22. Alleen is de tweede vandaag door bestuurlijke redenen Couranter dan het graafschap, en dus ook 'juister' in …

23. Naarmate dergelijke praktijken Couranter zijn, is een samenleving ongelijker

24. Nologische theorieën willen inventariseren, een praktijk die Couranter is in Noord-Amerikaanse studies (Cullen e.a., 2008)

25. Richard Onslow Onslow has written: 'A sober discourse of the honest cavalier with the popish Couranter' -- subject(s): Church and state, History What christian artist sings the song fireflies the

26. Naarmate dergelijke praktijken Couranter zijn, is een samenleving ongelijker

27. Actoren die media-aandacht willen, maken immers Couranter gebruik van 'information subsidies': ze reiken de journalisten met andere woorden nieuwswaardige informatie aan in de vorm van kant-en-klare artikels.

28. In heel wat ontwikkeli­ngs- en groeilande­n, vooral in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en OostEuropa, wordt de euro steeds Couranter als betaalmidd­el gebruikt, naar analogie met de Amerikaans­e dollar.

Please leave your comments here:

FAQ?

What does courante mean?

Definition of courante 1 : a dance of Italian origin marked by quick running steps 2 : music in quick triple time or in a mixture of ³/₂ and ⁶/₄ time

What is the French courante?

A French courante differed from the Italian, and certain dances were taken at different tempi in different countries. The Courante is one of the most important of the strictly modern dances. It was originally a branle of Poitou, derived from the Courante. That thought had been growing, and the gavotte, the courante, the pavane becoming rehearsals.

What does Courant mean?

Courant definition is - newspaper—obsolete except in names of newspapers. How to use courant in a sentence. newspaper—obsolete except in names of newspapers…

What is the notation for courante?

Beauchamp–Feuillet notation: the steps of a courante Courante literally means "running", and in the later Renaissance the courante was danced with fast running and jumping steps, as described by Thoinot Arbeau.

Popular Search

CalibriChrysalismCondemnContaminateCoarseCounteractCravenCytoplasmConsternationCapriciousConfederationConstitutionCantarConductionCharge