Use Adenovirusvektorer in a sentence

Post Your Comments?

See also: Adenoma Adenopathy Adenocarcinoma Adenine Addendum Adenovirus Adenoids Adenosine Adenomyosis Aden Adenomatous Adenitis Adenoidectomy Adenomyomatosis Of

1. Denna egenskap hos viruset är problematisk när man vill använda Adenovirusvektorer för behandling av exempelvis cancerpatienter eftersom dessa långvariga infektioner försvårar kontrollen av en behandlingsstrategi

Anv, Adenovirusvektorer, Av

2. Adenovirusvektorer har utvecklats för både terapeutiska och förebyggande ändamål sedan 1980-talet

Adenovirusvektorer

3. Adenovirusvektorer (ADV) används ofta för att introducera främmande DNA i ett stort antal olika celler för att undersöka effekterna av transgen expression 1,2

Adenovirusvektorer, Adv, Anv, Att, Antal, Av

4. Den mest avancerade versionen av AdV representeras av hög kapacitet Adenovirusvektorer (HCAdV)

Avancerade, Av, Adv, Adenovirusvektorer

5. De virusvektorer som för närvarande angavs ha störst betydelse för veterinärmedicin var Adenovirusvektorer, retrovirusvektorer, lentivirusvektorer och adeno-associerade virala vektorer, men att respektive virus hade för- och nackdelar och att samtliga krävde någon form av modifiering för att lämpa sig som vektorer.

Angavs, Adenovirusvektorer, Adeno, Associerade, Att, Av

6. Att tillverka Adenovirusvektorer är förknippat med ett problem

Att, Adenovirusvektorer

7. Deras vaccin liknar Astra Zenecas – båda använder så kallade Adenovirusvektorer – och hittills har minst fyra

Astra, Anv, Adenovirusvektorer

8. Precis som det vaccin Astra Zeneca, Johnson & Johnson och Cansino tar fram använder det ryska vaccinet så kallade Adenovirusvektorer

Astra, Amp, Anv, Adenovirusvektorer

9. Deras vaccin liknar Astra Zenecas – båda använder så kallade Adenovirusvektorer – och hittills har minst fyra

Astra, Anv, Adenovirusvektorer

10. Forskerne afslører, at Adenovirusvektorer kan målrette mod bestemte celler-omtalt som stromale celler i celler som f.eks

Afsl, At, Adenovirusvektorer

11. Astra Zenecas och Janssens vaccin liknar varandra, då de använder så kallade Adenovirusvektorer

Astra, Anv, Adenovirusvektorer

12. Deras vaccin liknar Astra Zenecas – båda använder så kallade Adenovirusvektorer – och hittills har minst fyra personer runt om i världen drabbats av blodproppar efter att ha fått Janssens vaccin

Astra, Anv, Adenovirusvektorer, Av, Att

13. Adenovirusvektorer med olika insulatorer, HS4-insulatorn och en kortare variant av H19-insulatorn, konstruerades med hjälp av AdEasy™ vektor systemet

Adenovirusvektorer, Av, Adeasy

14. Neutraliserande antikroppar mot Adenovirusvektorer (AAV) hos patienter är ett stort problem inom AAV baserad genterapi

Antikroppar, Adenovirusvektorer, Aav

15. Fyra Covid-19-vacciner använder Adenovirusvektorer som plattform

Anv, Adenovirusvektorer

16. De kunde dessutom undersöka olika andra anordningar som skulle kunna beskriva den specifika effektiviteten hos Adenovirusvektorer, bestående av den väsentliga kemiska bäraren associerad med att beteckna T-celler

Andra, Anordningar, Adenovirusvektorer, Av, Associerad, Att

17. Deras vaccin liknar Astra Zenecas – båda använder så kallade Adenovirusvektorer – och hittills har minst fyra

Astra, Anv, Adenovirusvektorer

Please leave your comments here:

Dictionary

ADENOVIRUSVEKTORER [ˌad(ə)nōˈvīrəs]

Popular Search