c Listing

CHAR [CHär]

CHAIR [CHer]

CHARGE [CHärj]

COAST [kōst]

CRASH [kraSH]

CITATION [sīˈtāSH(ə)n]

CADAVER [kəˈdavər]

COMPOSITION [ˌkämpəˈziSH(ə)n]

CLOTHES [klō(T͟H)z]

CONJUGAL [ˈkänjəɡəl]

CIRCUMSCRIBE [ˈsərkəmˌskrīb]

COYLY [ˈkoilē]

CONTACTABLE [ˈkäntaktəbəl, kənˈtaktəbəl]

CURVES [kərv]

CRUX [krəks, kro͝oks]

CORTISONE [ˈkôrdəˌsōn]

CELEBRATIONS [ˌseləˈbrāSH(ə)n]

COIFFED [kwäf]

CONCEDED [kənˈsēd]

COMPRESS [compress]